شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Seeing Is Believing

Seeing Is Believing

Seeing-Is-Believing

Seeing Is Believing

 

Ev’ry time I see the sun rise

هر گاه طلوع خورشید را میبینم

Or a mountain stand so high

یا کوه بر افراشته را می بینم

Guess my seeing is believing

فقط دیدن ایمان می آورد

I don’t need to question why

من نیازی ندارم که بپرسم چرا

When I see a mighty ocean

هر گاه اقیانوسی عظیم را  میبینم

As it rushes to the shore

که به ساحل هجوم می آورد

If I ever had cause to doubt Him

اگر حتی دلیلی برای مشکوک شدن به او داشتم

I don’t doubt Him any more

دیگر به او شک نمیکنم

* Oh seein’, seein’, seein’ is believin’

آه دیدن دیدن دیدن ایمان می آورد

And I see Him ev’rywhere

و من او را همه جا می بینم

In the mountain, in the valley

در کوهها و دره ها

Yes I know my God is there

بله من میدانم که پروردگارم آنجاست

** Every time I, I look above me

وقتی به بالا مینگرم

I see the stars that fill the sky

ستاره ها یی را میبنم که آسمان را پر کرده اند

How could there be any question

چگونه می تواند سوالی نقش ببندد

Only God can reach that high, hoh

فقط خداست که می تواند به آن بالا برسد

Only God can reach that high
Only God can reach that high
Only God can reach that high
Only God can reach that high

فقط خداست که می تواند به آن بالا برسد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات: 

شاعر و آهنگساز:  Red West – Glenn Spreen

تاریخ ضبط: 1971/05/19

این ترانه در تاریخ 19 می 1971 ضبط گردید و آلبوم  He Touched Me   منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top