شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » p » Peace In The Valley

Peace In The Valley

Peace-In-The-Valley

 Peace In The Valley

 

Well, I’m tired and so weary

من خسته ام و خیلی کسل

But I must go along

اما باید ادامه دهم

Till the Lord comes and calls,

تا زمانی که خدا بیاید و صدایم کند.

calls me away

صدایم کند که باید بروم

, oh yes

آه – بله

 

Well the morning’s so bright

صبح خیلی روشنی است

And the Lamb is the light

و بره بسیار بشاش است

 

And the night, night is as black as the sea, oh yes

وشب ، شب به سیاهی یک دریا است

 

* (There will be peace in the valley for me, some day)

روزی آرامش به دره ، به نزد من خواهد رسید

There will be peace in the valley for me, oh Lord I pray

آرامش به دره خواهد رسید به نزد من ، آه خدایا من دعا می کنم

 

 

There’ll be no sadness

غمی وجود نخواهد داشت

no sorrow

نه افسوسی

No trouble, trouble I see

نه مشکلی ، مشکلی نخواهم دید

There will be peace in the valley for me, for me

روزی آرامش برایم به دره خواهد رسید

 

Well the bear will be gentle

خرس مهربان خواهد بود

And the wolves will be tame

و گرگها مطیع

And the lion shall lay down by the Lamb, oh yes

وشیر در کنار بره خواهد آرامید ، آه بله

And the beasts from the wild

ودرندگان وحشی

Shall be led by a child

به وسیله کودکی آرام خواهند شد

 

And I’ll be changed, changed from this creature that I am, oh yes

و من تغییر خواهم کرد ، متفاوت از موجودی که هم اکنون هستم

 

There will be peace in the valley for me, for me

روزی آرامش برایم به دره خواهد رسید ، به نزد من

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Thomas A. Dorsey

تاریخ ضبط: 1957/01/13

این ترانه در تاریخ 13 ژانویه 1957 ضبط گردیده است.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

youll-never-walk-alone

Christmas-album

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top