شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » L » Let Me

Let Me

Let-Me

Let Me

 

Whenever I dance with the girl I love
وقتي با دختري که عاشقشم ميرقصم
My head goes round and round
سرم گيج گيج ميره
When she’s close to me
وقتي اون به من نزديکه
I can’t stay on the ground, uh huh, uh huh
پاهام روي زمين بند نميشه!

Whenever I dance with the girl I love
وقتي با دختري که عاشقشم ميرقصم
I never have a care
هيچوقت حواسم نيست
All night I’m so light
تمام شبو سبک سبکم
I walk right on the air, the air, the air
درست مثل اينکه دارم تو ابرها راه ميرم

Oh let me, a-honey let me
اوه اجازه بده ، عزيزم اجازه بده
Let me do what you know I love to do
اجازه بده کاري رو که ميدوني دوست دارم انجام بدم
Please take another chance and let me
لطفا يه شانس ديگه به من بده و اجازه بده
Let me have another dance with you
اجازه بده يه بار ديگه باهات برقصم

Whenever I feel those pretty arms
وقتي آغوش زيباي تو رو احساس ميکنم
Reaching round about
به آرزوم ميرسم
That feeling goes to my toes
اون احساس تا انگشتهاي پام ميره
And all the lights go out, go out, go out
اون سبکي ميره ، ميره ، ميره

Whenever I see those eyes of blue
هر وقت اون چشماي آبي رو ميبينم
Smiling up so shy
که به آسمان لبخند ميزنه
I’m in such a spin I take right off and fly, I-yi, I-yi
من ميشم مثل فرفره ،به راست ميرم و پرواز ميکنم

So let me, a-honey let me
پس اجازه بده ، عزيزم اجازه بده
Let me do what you know I love to do
اجازه بده کاري رو که ميدوني دوست دارم انجام بدم
Please take another chance and let me
لطفا يه شانس ديگه به من بده و اجازه بده
Let me have another dance with you
اجازه بده يه بار ديگه باهات برقصم

So let me dance in the arms I love
اجازه بده با آغوشي که عاشقشم برقصم
Thrill me through and through
منو به هيجان بيار کامله کامل
I’m so drunk with love
من مست عشقم
And all I see is you, ooh, ooh
و تمام چيزي که ميبينم تو هستي

I never hear the music play
من صداي موسيقي رو نميشنوم
I never see the crowd
من جمعيت رو نميبينم
Only you and me
فقط من و تو
Dancin, on a cloud, a cloud, a cloud
ميرقصيم در ابرها ، در ابرها در ابرها

Oh let me, a-honey let me
اوه اجازه بده ، عزيزم اجازه بده
Let me do what you know I love to do
اجازه بده کاري رو که ميدوني دوست دارم انجام بدم
Please take another chance and let me
لطفا يه شانس ديگه به من بده و اجازه بده
Let me have another dance with you
اجازه بده يه بار ديگه باهات برقصم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

 

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Vera Matson – Elvis Presley

تاریخ ضبط: 1956/09/04

این ترانه در تاریخ 4 سپتامبر 1956 ضبط شده و در فیلم الویس به نام  Love Me Tender استفاده شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

The-Other-Sides-–-Elvis-Worldwide-Gold-Award-Hits-Vol.-2

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top