شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » J » Just Pretend

Just Pretend

Just-Pretend

Just Pretend

Just pretend, I’m holding you
فقط وانمود کن، که تو را در آغوش گرفتم
And whispering things soft and low
و چیزهایی آرام و لطیف زمزمه میکنم
And think of me, how it’s gonna be
به من فکر کن،که با من بودن چگونه میتواند باشد
Just pretend I didn’t go
تنها وانمود کن که من نرفتم
When I walked away, I heard you say
وقتی قدم به رفتن گذاشتم، شنیدم که می گویی:
If you need me, you know what to do
اگر به من نیاز داری، میدانی که چه باید کرد
I knew it then, I’d be back again
آن زمان دانستم، که دوباره بر خواهم گشت
Just pretend I’m right there with you
تنها وانمود کن که من درست آنجا با تو هستم
And I’ll come flying to you, oh yes
و من پرواز کنان به سویت خواهم آمد، بله
All the crying is true
تمام این اشکها صادقانه اند
Oh, I will hold you and love you again
تو را دوباره در آغوش خواهم گرفت و دوست خواهم داشت
But until then, we’ll just pretend
اما تا آن زمان، ما تنها وانمود به آن خواهیم کرد
It’s funny but I can’t recall
این مضحک است اما حتی به یاد نمیاورم
The things we said or why you’re crying
که چه می‌گفتیم یا برای چه اشک میریختی
But now I know it was wrong to go
اما اکنون میدانم که رفتنم خطا بود
I belong here by your side
من به اینجا تعلق دارم در کنار تو
Yes, I’ll come flying to you, oh yes
آری، پرواز کنان به سویت خواهم آمد، بله
All the crying is true
تمام این اشکها صادقانه اند
I will hold you and love you again
تو را دوباره در آغوش خواهم گرفت و دوست خواهم داشت
But until then, we’ll just pretend
اما تا آن زمان، ما تنها وانمود به آن خواهیم کرد
Oh, I will hold you and love you again
آه، تو را دوباره در آغوش خواهم گرفت و دوستت خواهم داشت
But until then, until then, we’ll just pretend
We’ll just pretend
اما تا آن زمان، ما تنها وانمود به آن خواهیم کرد

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Flett – Fletcher

تاریخ ضبط: 1970/06/06

این ترانه در تاریخ6 ژوئن 1970 ضبط گردید و درآلبومی به نام  That’s The Way It Is منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

elvis-thats-the-way-it-is

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top