شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » I » I Feel So Bad

I Feel So Bad

I-Feel-So-Bad

I Feel So Bad

Feel so bad
Like a ball game on a rainy day
Feel so bad
Like a ball game on a rainy day
Yes’ I got my rain check
Shake my head and walk away

Oooo-people that’s the way I feel
Oooo-people that’s the way I feel
Sometimes I think I want
Then again I think I don’t
Sometimes I want to stay here
Then again I want to leave here
Then again I want to stay
Yes, I got my train fare
Pack my grip and ride away

Oooo-people that’s the way I feel
Oooo-people that’s the way I feel
Sometimes I think I want
Then again I think I don’t

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Chuck Willis

تاریخ ضبط:  1961/03/12

این ترانه در تاریخ 12 مارس 1961 ضبط گردید و به صورت تک آهنگ منتشر گردید.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

elvis-golden-records-volume-3

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top