شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » گاه شمار 15 مه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 15 مه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 15 مه در زندگی الویس پریسلی:
1954
الویس و دیکسی به Hi-Hat در South Third رفتند. الویس کت بولرو و یک پیراهن صورتی پوشیده بود در حالی که با خود گیتاری حمل میکرد. او 2 آهنگ خواند. اما این سعی او کاری برایش در پی نداشت.
1955
الویس در ساعت های 3 بعد از ظهر و 8 شب در سالن، نورفولک ویرجینیا برنامه اجرا کرد.
1956
الویس در سالن الیس ، ممفیس برنامه اجرا کرد.
1957
تاج دندانی که الویس (روز قبل) بلعیده بود از ریه اش برداشته شد و دربیمارستان توسط آن نیلند عیادت شد.
1971
الویس جهت ضبط چند آهنگ برای آلبوم کریسمس آینده خود، به نشویل بازگشت ، چرا که RCA او را تحت فشار گذاشته بود. اگر چه او حال و حوصله درستی نداشت اما قبل از تعطیل کردن کار در ساعت 4 صبح ، نیمی از این آلبوم را کامل کرد.
1974
در دریاچه تاهو، تمرینات هم امروز و هم روز بعد در ظهر برگزار شد.

مترجم: علیرضا

 

 عکسهای مربوط به این روز:

الویس در سالن، نورفولک ویرجینیا چنین روزی 15 مه 1955

الویس در سالن، نورفولک ویرجینیا چنین روزی 15 مه 1955

 

الویس در سالن الیس ، ممفیس چنین روزی 15 مه 1956

الویس در سالن الیس ، ممفیس چنین روزی 15 مه 1956

 

الویس در سالن الیس ، ممفیس چنین روزی 15 مه 1956

الویس در سالن الیس ، ممفیس چنین روزی 15 مه 1956

 

الویس در سالن الیس ، ممفیس چنین روزی 15 مه 1956

الویس در سالن الیس ، ممفیس چنین روزی 15 مه 1956

 

فایلهای صوتی مربوط به این روز:

فایل صوتی از ترانه If I Get Home On Christmas Day برداشت اول که برای آلبوم کریسمس در چنین روزی 15 مه 1971 ضبط شده است

فایل صوتی از ترانه Padre برداشت دوم که برای آلبوم کریسمس در چنین روزی 15 مه 1971 ضبط شده است

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top