شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » ژوئیه » گاه شمار 15 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی:

گاه شمار 15 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی:

گاه شمار 15 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی:
1962
الویس نمایشگاه برای خانواده و دوستان اجاره کرد.
1963
عکاسبرداری اصلی برای فیلم Viva Las Vegas آغاز شد ، فیلمبرداری بمدت شش روز در هفته در محل آن ادامه یافت.
1970
بازشنود و فیلمبرداری برای فیلم That’s The Way It Is در MGM ادامه داشت.
1971
الویس در محل شوی سالن صحرا تاهو را تمرین کرد.
1975
الویس در مرکز اجتماعات، اسپرینگفیلد برنامه اجرا کرد.

 

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در حال تمرین در استودیو MGM در کالور سیتی جهت فیلم مستند That's The Way It Is  ژوئیه 1970

الویس در حال تمرین در استودیو MGM در جهت فیلم مستند That’s The Way It Is ژوئیه 1970

 

الویس در مرکز اجتماعات، اسپرینگفیلد  چنین روزی 15 ژوئیه 1975

الویس در مرکز اجتماعات، اسپرینگفیلد چنین روزی 15 ژوئیه 1975

 

الویس در مرکز اجتماعات، اسپرینگفیلد  چنین روزی 15 ژوئیه 1975

الویس در مرکز اجتماعات، اسپرینگفیلد چنین روزی 15 ژوئیه 1975

 

متن اصلی:

July 15, 1962
Elvis rented the Fairgrounds for family and friend.
July 15, 1963
Principal photography for Viva Las Vegas began, with shooting continuing six days a week while on location.
July 15, 1970
Rehearing and filming for TTWII continued at MGM.
July 15, 1971
Elvis rehearsed in the showroom of the Sahara Tahoe.
July 15, 1975
Elvis performed at the Civic Center, Springfield.

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top