شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » آگوست » گاه شمار 13 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 13 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 13 آگوست در زندگی الویس پریسلی:
1955
الویس در برنامه Louisiana Hayride در سالن شهرداری شهر شریوپورت اجرا داشت.
1958
الویس بیشتر روز و شب را در کنار مادرش در بیمارستان بود.
1965
طول روز صرف فیلمبرداری از رقص اصلی اهالی هاوایی در مرکز فرهنگی جزایر پلینزی در هاوایی جهت فیلم Paradise Hawaiian Style شد.
1971
الویس توسط جویس بووا ملاقات شد.

عکسهای مربوط به این روز:

الویس در برنامه Louisiana Hayride در سالن شهرداری شهر شریوپورت چنین روزی 13 آگوست 1955

الویس در برنامه Louisiana Hayride در سالن شهرداری شهر شریوپورت چنین روزی 13 آگوست 1955

 

آلن فورتاس، لامار فایک، جورج کلاین، الویس پریسلی، بیلی اسمیت و لوئیس هریس در بیمارستان در حال انتظار و شنیدن وضعیت گلادیس مادر الویس چنین روزی 13 آگوست 1958

آلن فورتاس، لامار فایک، جورج کلاین، الویس پریسلی، بیلی اسمیت و لوئیس هریس در بیمارستان در حال انتظار و شنیدن وضعیت گلادیس مادر الویس چنین روزی 13 آگوست 1958

 

الویس در بیمارستان متدیست ممفیس چنین روزی 13 آگوست 1958

الویس در بیمارستان متدیست ممفیس چنین روزی 13 آگوست 1958

About The Author

Number of Entries : 333
Scroll to top