شما اينجا هستيد: Home » حقایق » ورنون پریسلی در زندان

ورنون پریسلی در زندان

در 19 نوامبر 1937 ورنون پریسلی پدر الویس به همراه دو شریک خود که یکی از آنها تراویس اسمیت دایی الویس بود ، به اتهام جعل چک دستگیر شدند.

parchment-farm

اینطور ادعا میشود که ورنون مبلغ چک را از 4 دلار به 40 دلار تغییر داده بود. البته در مورد مبلغ چک تناقضاتی در گفته ها وجود دارد.نتیجه این شد که ورنون به سه سال زندان که شش ماه آن بصورت حبس تعلیقی بود ، محکوم و در زندان دولتی معروف به مزرعه پارچمنت زندانی شد. او در ششم فوریه 1939 ازاد شد. در این مدت گلادیس قادر به پرداخت بدهی شوهرش نبود . انها خانه شان را از دست دادند و او و الویس 2 ساله نزد اقوامشان زندگی میکردند. ولی گلادیس دست از حمایت ورنون برنداشت. حتی آنها اغلب 5 ساعت راه را برای ملاقات ورنون تا مزرعه پارچمنت طی میکردند.

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top