شما اينجا هستيد: Home » حقایق » نامه عاشقان الویس به رئیس جمهور وقت آمریکا

نامه عاشقان الویس به رئیس جمهور وقت آمریکا

روز هشتم ژانویه سال 1957 یک کنفرانس خبری موید بدترین هراس میلیونها شیفته موسیقی بود: الویس پریسلی را قرار بود خیلی زود به خدمت سربازی اعزام دارند . در طی 14 ماه پس از آن دوران و درست در مدتی که او به خدمت سربازی در آمد ، تعداد بیشماری از دوستداران الویس در نگرانی و ترس بسر برده و بخش زیادی از وقت خود را در دلهره درباره آینده سلطان راک اند رول سپری میکردند و برخی از عاشقانش حتی برآن شدند که نامه ای فوری به کاخ سفید ارسال داشته و مصرانه الویس پریسلی را از هر گونه آسیبی بدور نگه دارند .
نامه زیردر سال 1958 توسط سه دختر طرفدار الویس به رییس جمهور وقت آن دوران پرزیدنت آیزنهاور فرستاده شد که از متن آن بنظر میرسد این افراد بیش از آنکه با انجام خدمت اجباری توسط معبود موسیقایی خود مخالف باشند از هر گونه دگرگونی احتمالی در ظاهر فیزیکی او نگران هستند !

letters-from-elvis-lovers

ریاست جمهور محترم پرزیدنت آیزنهاور ،
این نامه توسط اینجانب و دو دوست خانم من از ایالت مونتانا بدستتان میرسد . بنظر ما اعزام الویس پریسلی به خدمت سربازی به قدر کافی زننده بوده اما
اگر این موضوع سبب کوتاه شدن خط ریشهای او نیز بشود ما همه در دم از غصه میمیریم.
شما نمیدانید ما چقدر عاشقش هستیم و من اصلا نمیفهمم شما چرا باید او را به خدمت سربازی بفرستید . اما بدینوسیله عاجزانه از شما تقاضا داریم که لطفا لطفا موهایش را به فرم مخصوص سربازان کوتاه نکنید . آه ..خواهشا ، خواهشا نگذارید . اگر این کار را بکنید ما در دم جان خواهیم داد !

عاشقان الویس پریسلی
لیندا کلی
شری بین
نیکی متسون

 

مترجم: فیروزه

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top