شما اينجا هستيد: Home » حقایق » نوشته شدن کتاب مغرضانه بر علیه الویس

نوشته شدن کتاب مغرضانه بر علیه الویس

Elvis – What Happened

در جولای سال 1976 ، رد وست ، سانی وست و دیو هبلر ، توسط ورنون پریسلی، پدر الویس ، از کارخود به عنوان محافظان شخصی الویس ، اخراج شدند. رد وست از زمانهای دور و از دوره دبیرستان با الویس آشنایی داشت و آنها باهم بسیار صمیمی بودند. او از سال 1955 بخشی از تشکیلات درونی الویس شد و به عنوان راننده و محافظ مشغول به کار شد. سانی وست که پسر عموی رد بود ، نخستین بار الویس را در سال 1958 ملاقات کرد و از سال 1960 به بعد ، زمانی که الویس از خدمت در آلمان ، باز گشت ، به اتفاق پسرعموی خود مشغول کار شد.هبلر نیز که اولین بار در سال 1972 الویس را ملاقات کرده بود ، بعدها به عنوان عضوی از تیم امنیتی استخدام شد. دلایل اخراج هر یک از آن سه نفر نسبت به موقعیتی که در آن مشغول به کار بودند با هم متفاوت بود.

elvis-what-happend

در جولای 1977 کتابی منتشر شد با عنوان ” الویس را چه شده است؟” این کتاب نوشته رد وست ، سانی وست و دیو هبلر یک مضمونی مغرضانه داشت که الویس را به مصرف مواد مخدر متهم میکرد.
در سال 2002 سانی وست کتاب دومی نوشت به نام Taking Care of Business و در آن تمام نوشته های کتاب قبلی را تکذیب کرد.
مضمون کتاب دوم درباره روابط الویس با اعضای گروهش (Taking Care of Busines (TCB band و تمام خاطرات شگفت انگیزیست که آنها در تمام طول این مدت با الویس داشته اند.
وی با اشاره به کتاب “الویس را چه شده است؟ ” گفت : تمام داروهای مصرف شده توسط الویس ، تجویز شده از سوی پزشک شخصی اش بوده اند ، اما الویس حتی مصرف آن داروهای تجویز شده را نیز انکار میکرد.
در مصاحبه ای که به مناسبت انتشار کتاب دوم با او انجام شد وی گفت که محتویات کتاب دوم 180 درجه با کتاب اول متفاوت است. همچنین او با بیان اینکه اخراج از کار در سال 1976 آنها را بر این وا داشته که کتاب اول را بنویسند گفت که نوشتن آن کتاب اشتباه بود.

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top