شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » E » Earth Boy

Earth Boy

earth-boy

Earth Boy

Earth boy dream of angel
پسر زمینی در رویای فرشته
Angel she be sweet and make him have happy heart
فرشته ای محبوب که برای او قلبی شاد به ار مغان می آورد
In land of love
در سرزمین عشق
Angel dream of earth boy, earth boy who be true
فرشته ای در رویای پسر زمینی , پسری که صادق خواهد بود
And love her till sun grow cold in land of love
و او را تا وقتی که خورشید در سرزمین عشق به سردی گراید دوست می دارد
* Angel walk on street (Angel walk on street)
فرشته در خیابان قدم می زند
Earth boy walking too (Earth boy walking too)
پسر زمینی نیز قدم می زند
All at once they meet
ناگهان آنها یکدیگر را می بینند
Oo-oo-oo dreams come true
آه رویاها به حقیقت می پیوندند
Now best part of story
حالا بهترین قسمت داستان
Like two doves in land of love we will always be
ما همیشه مانند دو کبوتر در سرزمین عشق خواهیم بود
Happy angel is you
فرشته ای شاد تو هستی
Happy earth boy is me
من پسر زمینی شادم

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Sid Tepper – Roy Bennett

تاریخ ضبط: 1962/03/28

این ترانه در تاریخ 28 مارس 1962 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام  Girls! Girls! Girls  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

girls-girls-girls

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top