شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » D » Down By The Riverside

Down By The Riverside

down-by-the-riverside

Down By The Riverside

I’m gonna lay down my burden, down by the riverside,
Down by the riverside, down by the riverside
I’m gonna lay down my burden, down by the riverside,
I’m gonna study war no more

I ain’t a gonna study war no more, I ain’t a gonna study war no more
I ain’t a gonna study war no more, I ain’t a gonna study war no more
I ain’t a gonna study war no more, I ain’t a gonna study war no more

Well, I’m gonna put on my long white robe, – Where? – down by the riverside – Oh –
Down by the riverside, down by the riverside
I’m gonna put on my long white robe, – Where? – down by the riverside
I’m gonna study war no more

I ain’t a gonna study war no more, I ain’t a gonna study war no more
I ain’t a gonna study war no more, I ain’t a gonna study war no more
I ain’t a gonna study war no more, I ain’t a gonna study war no more

Well, I’m gonna lay down my sword and shield, – Where? – down by the riverside
Down by the riverside, down by the riverside
I’m gonna lay down my sword and shield, – A-ha – down by the riverside
I’m gonna study war no more

I ain’t a gonna study war no more, I ain’t a gonna study war no more
I ain’t a gonna study war no more, I ain’t a gonna study war no more
I ain’t a gonna study war no more, I ain’t a gonna study war no more

 

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

public domain

تاریخ ضبط: 1965/05/12

این ترانه در تاریخ 12 می 1965 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام  Frankie And Johnny استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

frankie-and-johnny

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top