شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » D » Doin’ the Best I Can

Doin’ the Best I Can

doin-the-best-i-can

Doin’ the Best I Can

I gave my heart
I gave my love
Oh ho, my darling
I am true
Doin’ the best
The best I can
But it’s not good enough for you

I tried so hard
So hard to please
Oh ho, my darling
What more can I do
Doin’ the best
The best I can
But it’s not good enough for you

You know I was the kind who’d run
Any time you’d call
I guess I was the only one
Who didn’t mind at all
I’ll be a dreamer
I’ll be a fool
Oh ho, my darling
My whole life through
Doin’ the best
The best I can
But it’s not good enough for you

You know I was the kind who’d run
Any time you’d call
I guess I was the only one
Who didn’t mind at all
I’ll be a dreamer
I’ll be a fool
Oh ho, my darling
My whole life through
Doin’ the best
The best I can
But it’s not good enough for you
But it’s not good enough for you

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Doc Pomus – Mort Shuman

تاریخ ضبط:  1960/04/27

این ترانه در تاریخ 27 آوریل 1960 ضبط گردید و در فیلم الویس به نام G.I Blues  استفاده شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

GI-BLUES

———————————————

کلیک برای صفحه ترجمه فارسی این ترانه

Doin'-The-Best-I-Can

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1248
Scroll to top