شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در مارس 1976

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در مارس 1976

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در مارس 1976

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

march1976

 

الویس در Freedom Hall Civic Center ، جانسون سیتی، ایالت تنسی 17 مارس 1976

17 مارس 1976 : الویس در Freedom Hall Civic Center ، جانسون سیتی، ایالت تنسی

 

الویس در Freedom Hall Civic Center ، جانسون سیتی، ایالت تنسی 17 مارس 1976

17 مارس 1976 : الویس در Freedom Hall Civic Center ، جانسون سیتی، ایالت تنسی

 

الویس در Freedom Hall Civic Center ، جانسون سیتی، ایالت تنسی 18 مارس 1976

18 مارس 1976 : الویس در Freedom Hall Civic Center ، جانسون سیتی، ایالت تنسی

 

19mmarchh

19 مارس 1976 : الویس در سالن آزادی مرکز مدنی، جانسون سیتی، تنسی

 

الویس در ساعت 2:30 بعداز ظهر در سالن بزرگ، شارلوت، کارولینای شمالی چنین روزی 20 مارس 1976

20 مارس 1976 : الویس در ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ، شارلوت، کارولینای شمالی

 

الویس در ساعت 2:30 بعداز ظهر در سالن بزرگ، شارلوت، کارولینای شمالی چنین روزی 20 مارس 1976

20 مارس 1976 : الویس در ساعت 2:30 بعداز ظهر در سالن بزرگ، شارلوت، کارولینای شمالی

 

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر سالن بزرگ ریور فرانت، سین سیناتی، اوهایو چنین روزی 21 مارس 1976

21 مارس 1976 : الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر سالن بزرگ ریور فرانت، سین سیناتی، اوهایو

 

در این شو لباس الویس به هنگام اجرا از پشت پاره شد که الویس مجبور شد صحنه را ترک کند و با لباس دیگری بیاد چنین روزی 21 مارس 1976

21 مارس 1976 : در این شو لباس الویس به هنگام اجرا از پشت پاره شد که الویس مجبور شد صحنه را ترک کند و با لباس دیگری وارد شود.

 

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب سالن بزرگ ریور فرانت، سین سیناتی، اوهایو چنین روزی 21 مارس 1976

21 مارس 1976 : الویس در اجرای ساعت 8:30 شب سالن بزرگ ریور فرانت، سین سیناتی، اوهایو

 

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب سالن بزرگ ریور فرانت، سین سیناتی، اوهایو چنین روزی 21 مارس 1976

21 مارس 1976 : الویس در اجرای ساعت 8:30 شب سالن بزرگ ریور فرانت، سین سیناتی، اوهایو

 

الویس در سالن کیل ، سنت لوئیس، میسوری چنین روزی 22 مارس 1976

22 مارس 1976 : الویس در سالن کیل ، سنت لوئیس، میسوری

 

الویس در سالن کیل ، سنت لوئیس، میسوری چنین روزی 22 مارس 1976

22 مارس 1976 : الویس در سالن کیل ، سنت لوئیس، میسوری

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1205
Scroll to top