شما اينجا هستيد: Home » ویدیوها (Page 8)

Flaming Star

در اینجا میتوانید تعدادی از ویدیوهای فیلم G.I Blues را ببینید ویدیو : A cane and a High Starched Collar ویدیو های بیشتر از این فیلم در اینده در این قسمت قرار خواهد گرفت.   [jwplayer mediaid="2227"] ...

Read more

G.I Blues

در اینجا میتوانید تعدادی از ویدیوهای فیلم G.I Blues را ببینید ویدیو های: Didja Ever Frankfurt Special ویدیو های بیشتر از این فیلم در اینده در این قسمت قرار خواهد گرفت.   [jwplayer mediaid="2116"]   [jwplayer mediaid="2117"]     ...

Read more

ویدیو کنسرت الویس آگوست 1975

ویدیوی کنسرتهای الویس پریسلی در ماه آگوست 1975 *نکته: این کلیپها توسط فن های داخل سالن و بصورت آماتوری فیلمبرداری شده اند     ویدیو کلیپی کوتاه از اجرای نیمه شب الویس در لاس وگاس چنین روزی 19 آگوست 1975 [jwplayer mediaid="2255"] ...

Read more

King Creole

در اینجا میتوانید تعدادی از ویدیوهای فیلم Love me tender را ببینید ویدیو های: Crawfish Dixieland Rock ویدیو های بیشتر از این فیلم در اینده در این قسمت قرار خواهد گرفت.   [jwplayer mediaid="1852"]   [jwplayer mediaid="1853"]   ...

Read more

Jailhouse Rock

در اینجا میتوانید تعدادی از ویدیوهای فیلم Jailhouse Rock را ببینید ویدیو های: Treat Me Nice Young and Beautiful   ویدیو های بیشتر از این فیلم در اینده در این قسمت قرار خواهد گرفت. [jwplayer mediaid="1614"]   [jwplayer mediaid="1615"] ...

Read more
Scroll to top