شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 9)

There’s Always Me

There's Always Me ضبط شده در تاریخ: 1961/3/12 اولین انتشار در آلبوم : Something for Everybody شاعر و آهنگساز:Don Robertson   When the evening shadows fall, هنگامی که سایه های شامگاهی گسترده میشود And you're wond'ring who to call و تو سرگردانی که از که سراغ بگیری For a little company برای مصاحبتی کوتاه There's always me همواره مرا خواهی یافت Or if your great romance should end, یا اگر داستان عاشقانه ات ...

Read more

Where Did They Go Lord?

?Where Did They Go Lord ضبط شده در تاریخ: 1970/9/22 اولین انتشار در  : بصورت تک آهنگ شاعر و آهنگساز:Frazier / Owens The words of her promise کلماتش که با من عهدی بست The flame of her faith فروغ محبتی که در چهره داشت The love that would never drift away عشقی که قرار بود هرگز به سردی نگراید Where did they go Lord, where did they go? به کجا رفتند خدایا؟ به کجا رفتند؟ You know somehow forever می دانی که به هر ح ...

Read more

You Asked Me To

You Asked Me To ضبط شده در تاریخ: 1973/12/11 اولین انتشار در آلبوم : Promised Land شاعر و آهنگساز: Waylon Jennings / Billy Joe Shaver   Long ago and far away مدتها پیش و بسیار دور از اینجا In my ol' common labour shoes با کفشهای ساده و کهنه کار خویش I'd turn the world off which-a-way تمام دنیا را زیر پا گذاشتم Just because you asked me to تنها برای اینکه تو از من خواستی Likened to no other feel' بی شبا ...

Read more

Guitar Man Guitar Man

Guitar Man ضبط شده در تاریخ: 1967/09/10 اولین انتشار در آلبوم : Clambake شاعر و آهنگساز: Jerry Reed Hubbard   Well, I quit my job down at the car wash, من از کارم توی کارواش دست کشیدم Left my mama a goodbye note, و یه دستنوشته خداحافظی برای مادرم گذاشتم By sundown I'd left Kingston, شبونه کینگستون رو ترک کردم With my guitar under my coat, وگیتارم زیر کتم بود I hitchhiked all the way down to Memphis, تم ...

Read more

Solitaire

Solitaire ضبط شده در تاریخ: 1976/02/03 اولین انتشار در آلبوم : From Elvis Presley Boulevard شاعر و آهنگساز: Neil Sedaka - Justin Cody   There was a man a lonly man روزی روزگاری مردی بود مردی تنها Who lost his love thru his indifference که عشق خود را در راستای بی تفاوتی خود از دست داد A heart that cared , that went unshared قلبش را برای خود نگه داشته بود و با کسی قسمت نکرده بود Until be died within his silen ...

Read more
Scroll to top