شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 9)

You Asked Me To

You Asked Me To ضبط شده در تاریخ: 1973/12/11 اولین انتشار در آلبوم : Promised Land شاعر و آهنگساز: Waylon Jennings / Billy Joe Shaver   Long ago and far away مدتها پیش و بسیار دور از اینجا In my ol' common labour shoes با کفشهای ساده و کهنه کار خویش I'd turn the world off which-a-way تمام دنیا را زیر پا گذاشتم Just because you asked me to تنها برای اینکه تو از من خواستی Likened to no other feel' بی شبا ...

Read more

Guitar Man Guitar Man

Guitar Man ضبط شده در تاریخ: 1967/09/10 اولین انتشار در آلبوم : Clambake شاعر و آهنگساز: Jerry Reed Hubbard   Well, I quit my job down at the car wash, من از کارم توی کارواش دست کشیدم Left my mama a goodbye note, و یه دستنوشته خداحافظی برای مادرم گذاشتم By sundown I'd left Kingston, شبونه کینگستون رو ترک کردم With my guitar under my coat, وگیتارم زیر کتم بود I hitchhiked all the way down to Memphis, تم ...

Read more

Solitaire

Solitaire ضبط شده در تاریخ: 1976/02/03 اولین انتشار در آلبوم : From Elvis Presley Boulevard شاعر و آهنگساز: Neil Sedaka - Justin Cody   There was a man a lonly man روزی روزگاری مردی بود مردی تنها Who lost his love thru his indifference که عشق خود را در راستای بی تفاوتی خود از دست داد A heart that cared , that went unshared قلبش را برای خود نگه داشته بود و با کسی قسمت نکرده بود Until be died within his silen ...

Read more

funny how time slips away

funny how time slips away   ضبط شده در تاریخ: 1970/06/07 اولین انتشار در آلبوم :Elvis Country شاعر و آهنگسار :Willie Nelson     Well hello there, سلام ای که آنجایی my it's been a long long time اکنون زمانی بس دور و دراز بر من گذشته How am I doin', می پنداری که چکار میکنم oh well I guess I’m doin' fine آه میپندارم که خوبم It's been so long now and it seems that اکنون زمانی بس طولانی گذشته ولی ...

Read more

It’s Midnight

Its Midnight نیمه شب است   ضبط شده در تاریخ: 1973/12/10 اولین انتشار در: به صورت تک آهنگ  منتشر شده در آلبوم : Promised Land شاعر و آهنگسار : Billy Edd Wheeler / Jerry Chesnut Maybe it's too late. شاید بسیار دیر شده Sometimes I even hate myself for loving you گاهی حتی از خود متنفر میشوم که چرا دوستت دارم Trying to be strong تلاش میکنم که قوی باشم then nighttime comes along and I start loving you آنگاه نیمه ...

Read more
Scroll to top