شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 8)

Love Me, Love the Life I Lead

Love Me, Love the Life I Lead ضبط شده در تاریخ: 1971/05/21 اولین انتشار در آلبوم : Elvis )1973) شاعر و آهنگساز: Tony Macaulay / Roger Greenaway       I am not a wise man neither am I a fool من مرد عاقلی نیستم ، اما احمق هم نیستم But what I am the way the good Lord made me من همونطوری هستم که خدای مهربون منو آفریده Though I need you more than you may ever understand اگر چه تو رو به حدی دوست دا ...

Read more

Sylvia

Sylvia ضبط شده در تاریخ: 1970/06/08 اولین انتشار در آلبوم : Elvis Now شاعر و آهنگساز: Geoff Stephens / Les Reed       These long lonely evenings این لحظات کشدار و تنهای غروب گاه Here I am on the phone و من که اینجا کنار تلفنم Wondering if she will call و در خود حیران که آیا او زنگی به من خواهد زد She said she would write me گفت برایم خواهد نوشت 'Cause she knows I’m alone چرا که میداند تنهاییم ...

Read more

Fever

Fever ضبط شده در تاریخ:1960/04/03 اولین انتشار در آلبوم : Elvis Is Back شاعر و آهنگساز:John Davenport - Eddie Coole       Never know how much I love you هرگز نمیفهمی چقدر عاشقت هستم Never know how much I care هر گز نمیفهمی چقدر به تو علاقمندم When you put your arms around me وقتی دستانت را دور کمرم حلقه میکنی I get a fever that's so hard to bear دچار تب و هیجانی میشم که تحملش برایم دشوار است ...

Read more

There’s Always Me

There's Always Me ضبط شده در تاریخ: 1961/3/12 اولین انتشار در آلبوم : Something for Everybody شاعر و آهنگساز:Don Robertson   When the evening shadows fall, هنگامی که سایه های شامگاهی گسترده میشود And you're wond'ring who to call و تو سرگردانی که از که سراغ بگیری For a little company برای مصاحبتی کوتاه There's always me همواره مرا خواهی یافت Or if your great romance should end, یا اگر داستان عاشقانه ات ...

Read more

Where Did They Go Lord?

?Where Did They Go Lord ضبط شده در تاریخ: 1970/9/22 اولین انتشار در  : بصورت تک آهنگ شاعر و آهنگساز:Frazier / Owens The words of her promise کلماتش که با من عهدی بست The flame of her faith فروغ محبتی که در چهره داشت The love that would never drift away عشقی که قرار بود هرگز به سردی نگراید Where did they go Lord, where did they go? به کجا رفتند خدایا؟ به کجا رفتند؟ You know somehow forever می دانی که به هر ح ...

Read more
Scroll to top