شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها (Page 8)

A House That Has Everything-ترجمه

A House That Has Everything خانه ای که همه چیز دارد I can see you now living like a queen تورا میبینم که اکنون شبیه به یک ملکه زندگی میکنی In a house that has everything, everything but love در خانه ای که همه چیز دارد.همه چیز بجز عشق Crystal chandeliers, chauffeured limousines لوستر های کریستال , لیموزین شوفر دار Yes you'll really have everything, everything but love بله تو واقعا همه چیز داری.همه چیز جز عشق ...

Read more

A Fool Such As I -ترجمه

A Fool Such As I ابلهی چون من (Now and then there's a fool such as I) گاهی اوقات ابلهی چون من وجود دارد Pardon me, if I'm sentimental اگر احساساتی هستم مرا ببخش When we say goodbye وقتی که خداحافظی میکنیم Don't be angry with me should I cry از من عصبانی مباش-آیا باید بگریم؟ When you're gone, yet I'll dream وقتی تو بروی هنوز من رویایی خواهم دید A little dream رویایی کوچک as years go by سالها می گذرند Now and ...

Read more

Love Me, Love the Life I Lead

Love Me, Love the Life I Lead ضبط شده در تاریخ: 1971/05/21 اولین انتشار در آلبوم : Elvis )1973) شاعر و آهنگساز: Tony Macaulay / Roger Greenaway       I am not a wise man neither am I a fool من مرد عاقلی نیستم ، اما احمق هم نیستم But what I am the way the good Lord made me من همونطوری هستم که خدای مهربون منو آفریده Though I need you more than you may ever understand اگر چه تو رو به حدی دوست دا ...

Read more

Sylvia

Sylvia ضبط شده در تاریخ: 1970/06/08 اولین انتشار در آلبوم : Elvis Now شاعر و آهنگساز: Geoff Stephens / Les Reed       These long lonely evenings این لحظات کشدار و تنهای غروب گاه Here I am on the phone و من که اینجا کنار تلفنم Wondering if she will call و در خود حیران که آیا او زنگی به من خواهد زد She said she would write me گفت برایم خواهد نوشت 'Cause she knows I’m alone چرا که میداند تنهاییم ...

Read more

Fever

Fever ضبط شده در تاریخ:1960/04/03 اولین انتشار در آلبوم : Elvis Is Back شاعر و آهنگساز:John Davenport - Eddie Coole       Never know how much I love you هرگز نمیفهمی چقدر عاشقت هستم Never know how much I care هر گز نمیفهمی چقدر به تو علاقمندم When you put your arms around me وقتی دستانت را دور کمرم حلقه میکنی I get a fever that's so hard to bear دچار تب و هیجانی میشم که تحملش برایم دشوار است ...

Read more
Scroll to top