شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » اکتبر (Page 7)

گاه شمار اول اکتبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار اول اکتبر در زندگی الویس پریسلی: 1954 الویس، اسکاتی و بیل در ایگل نست برنامه اجرا کردند، کلوب شبانه ای در بالاتر از رختکن در مجتمع کلیر پول. 1955 الویس در برنامه Louisiana Hayride در سالن شهرداری شهر شریوپورت اجرا داشت. 1956 الویس شرح اضافه از آهنگ Love Me Tender در استودیو ضبط صدای فاکس برای استفاده در نوشته پایان فیلم ضبط کرد. پس از آن صدای خواننده پشتیبان و ویلون اورداب شد. 1957 در رویداد جمع آو ...

Read more
Scroll to top