شما اينجا هستيد: Home » گاه شمار » نوامبر (Page 3)

گاه شمار 20 نوامبر در زندگی الویس پریسلی:

گاه شمار 20 نوامبر در زندگی الویس پریسلی: 1954 در چنین روزی در سال 1954 الویس در تالار گردهماییهای شهرداری Louisiana Hayride در شروپورت اجرا داشت . 1955 در چنین روزی در سال 1955 ، الویس با هواپیما به ممفیس بازگشت . 1956 در چنین روزی در سال 1956، الویس که به شهرش ممفیس بازگشته بود با 'نیک آدامز' بطور ناشناس به موتور سواری رفتند . در ساعات پایانی همانشب هم آنها همگی در یک سالن تاتر خصوصی بنام Loew's State The ...

Read more

گاه شمار 19 نوامبر در زندگی الویس پریسلی:

گاه شمار 19 نوامبر در زندگی الویس پریسلی: 1954 در چنین روزی در سال 1954 ، الویس در کلوپ Lake Cliff واقع در لیک کلیف ایالت لوییزیانا اجرا داشت ( در محلی خارج از شرو پورت ) . در طول این اجرا نام فامیلی الویس با دیکته ای اشتباه تلفظ گردید و جمعیت حاضر شروع به غر و لند کردند 1955 دررچنین روزی در سال 1955 ، الویس در Louisiana Hayride اجرایی داشت که از مسافتی دورتر از مدرسه عالی Gladewater واقع در ایالت تگزاس پخش ...

Read more

گاه شمار 18 نوامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 18 نوامبر در زندگی الویس پریسلی: 1955 در چنین روزی در سال 1955 الویس در Reo Palm Isle واقع در شهر لانگ ویوی ایالت تگزاس اجرا داشت . 1957 در چنین روزی در سال 1957 الویس به لاس وگاس رفت و آنجا با خواننده ای بنام 'کیتی دولن ' دیدار کرد . 1958 در چنین روزی در سال 1958 ، الویس نامه ای از کلنل پارکر مدیربرنامه هایش دریافت کرد که به او اطمینان داده بود علی رغم پیوستن وی به ارتش ، کلنل ترتیبی داده بود که د ...

Read more

گاه شمار 17 نوامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 17 نوامبر در زندگی الویس پریسلی: 1952 در چنین روزی در سال 1952 ، خانواده پریسلی یک حکم تخلیه از مقامات مسکن شهری ممفیس دریافت کردند که بموجب آن بدلیل بالا بودن در آمد این خانواده ، مساعده اسکان شهری دیگر به آنها تعلق نمیگرفت و آنها مجبور بودند ملکشان را تخلیه نمایند . 1954 در چنین روزی در سال 1954، الویس در کلوپ Eagle's Nest در شهر ممفیس اجرا داشت . در آن کلوپ یکی از دیسک جاکی های پر نفوذ بطور ناگه ...

Read more

گاه شمار 16 نوامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 16 نوامبر در زندگی الویس پریسلی: 1955 در چنین روزی درسال 1955 ، الویس در تالار بزرگ شهر کمدن در ایالت آرکانزاس یک اجرای دوسانسه داشت . یکی در ساعت 7 بعداز ظهر و دیگری در ساعت 9:15 دقیقه شب. 1958 در چنین روزی در سال 1958 ، الویس که مشغول گذراندن یک مانوور نظامی در آلمان بود ، از شهر گرافنوور برای دوستش آلن فورتاس نامه ای نوشت . از متن نامه بر میآمد که وی هنوز دلتنگ زادگاهش بود و نوشته بود که بشدت ام ...

Read more
Scroll to top