شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها (Page 6)

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در اکتبر 1976

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در اکتبر 1976 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.       [caption id="attachment_3862" align="aligncenter" width="500"] 14 اکتبر 1976: الویس در ورزشگاه شیکاگو ایلینوی [/caption]   [caption id="attachment_3861" align="aligncenter" width="500"] 14 اکتبر 1976: الویس در ورزشگاه شیکاگو ایلینوی [/caption]     [caption id="attachment_3880 ...

Read more

عکسهای کنسرت الویس پریسلی در اکتبر 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در اکتبر 1956 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.     [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 11 اکتبر 1956 : الویس در کاتون باول، دالاس، تگزاس[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 12 اکتبر 1956 : الویس در سالن بزرگ هارت او تگزاس ، ویکو، تگزاس[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 12 اکتب ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در اکتبر 1974

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در اکتبر 1974 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.     [caption id="" align="aligncenter" width="500"] اول اکتبر 1974 : الویس در دانشگاه ورزشی نوتردام و مرکز کنوانسیون ساوث بند، ایندیانا[/caption]     [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 2 اکتبر 1974 :الویس در مرکز اجتماعات، سنت پل، مینه سوتا[/caption]   [caption id="" align= ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در آگوست 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی درآگوست 1956 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.       [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 3 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر المپیک، میامی، فلوریدا[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 3 آگوست 1956 : الویس در سالن تئاتر المپیک، میامی، فلوریدا[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500" ...

Read more

عکسهای کنسرت الویس پریسلی در آگوست 1976

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در آگوست 1976 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.     [caption id="attachment_1957" align="aligncenter" width="500"] 1آگوست 1976: الویس در سالن بزرگ همپتون ، همپتون، ویرجینیا[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 2 آگوست 1976: الویس در مرکز اجتماعات، روناک ویرجینیا[/caption]     [caption id="" align="aligncenter" ...

Read more
Scroll to top