شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها (Page 5)

عکسهای کنسرت الویس پریسلی در نوامبر 1976

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در نوامبر 1976 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 24 نوامبر 1976 : الویس در’ کلیسیوم سنتینیل’ در شهر رینوی ایالت نوادا[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 25 نوامبر 1976 : الویس در دانشگاه Oregon Mc Arthur Court واقع در یوجین ایالت اورگان[/caption]   [caption id="" align= ...

Read more

عکسهای کنسرت الویس پریسلی در نوامبر 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در نوامبر 1956 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.     [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 22 نوامبر 1956 : الویس در سالن ورزشگاه ‘آرنا’ در شهر تولدوی ایالت اوهایو[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 22 نوامبر 1956 : الویس در سالن ورزشگاه ‘آرنا’ در شهر تولدوی ایالت اوهایو[/caption]   [caption id="" align= ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در نوامبر 1970

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در نوامبر 1970 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.           [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 10 نوامبر 1970 : الویس در تالار بزرگ کولیسیوم شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیا[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 11 نوامبر 1970 : الویس در تالار بزرگ Memorial Coliseum در پورتلند ایالت اورگن[/caption] ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در نوامبر 1971

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در نوامبر 1971 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.       [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 5 نوامبر 1971 : الویس در مرکز ورزشی متروپالیتن، مینیاپولیس، مینه سوتا[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 5 نوامبر 1971 : الویس در مرکز ورزشی متروپالیتن، مینیاپولیس، مینه سوتا[/caption]   [caption id="" align ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در نوامبر 1972

  عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در نوامبر 1972 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.       [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 8 نوامبر 1972 : الویس در تالار بزرگ شهرداری شهر لابوک تگزاس[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 9 نوامبر 1972 : الویس در کامیونیتی سنتر آرنا ، واقع در شهر توسکان ایالت آریزونا[/caption]   [caption id=" ...

Read more
Scroll to top