شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها (Page 2)

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در مارس 1974

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در مارس 1974 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.     [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 1 مارس 1974 : الویس در مرکز حوادث ویژه Mabee , دانشگاه Oral Roberts ,تولسا ،اوکلاهما[/caption]     [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 1 مارس 1970 : الویس در شوی سالانه لایو استوک ،تگزاس ،هوستون آسترودام[/caption]   [caption ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در مارس 1976

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در مارس 1976 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 17 مارس 1976 : الویس در Freedom Hall Civic Center ، جانسون سیتی، ایالت تنسی[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 17 مارس 1976 : الویس در Freedom Hall Civic Center ، جانسون سیتی، ایالت تنسی[/caption]   [caption id="" align="al ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در فوریه 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در فوریه 1956 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.         [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 9 فوریه 1956 : الویس در تئاتر کارولینا واقع در اسپارتان برگ، ،کارولینای جنوبی[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 10 فوریه 1956 : الویس در سالن تئاتر کارولینا واقع در شارلوت، کارولینای شمالی[/caption]   ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در فوریه 1970

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در فوریه 1970 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.     [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 27 فوریه 1970 : الویس در شوی سالانه تگزاس لیور استوک در هوستون آسترو دام[/caption]     [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 27 فوریه 1970 : الویس در شوی سالانه تگزاس لیور استوک در هوستون آسترو دام[/caption]   [caption id="" ...

Read more
Scroll to top