شما اينجا هستيد: Home » الویس شناسی » زندگینامه الویس پریسلی قسمت نهم

زندگینامه الویس پریسلی قسمت نهم

bioghraphy-9

(16 آگوست 1977 و فوت الویس )

بالا خره در 16 آگوست 1977 بدن خسته و ناتوانش دیگرحرکت نکرد، و جامعه موسیقی را درغم از دست دادنش در غم و اندوهی عظیم فرو برد. او هنگام فوتش 42 سال بیشتر نداشت. به طور رسمی علت مرگ او را حمله قلبی اعلام نمودند.و بنا بر وصیتش میلیونها دلار از ثروتش به امور خیریه اخصاص یافت.

روزنامه دیلی ممفیس با درشتترین تیتر تاریخ خود این

خبر را اینگونه اعلام کرد:

قلب الویس شکست . سلطان به تاریخ پیوست .

تقریبا بالا فاصله بعد از انتشار خبرفوتش عزاداران از همه نقاط جهان در ممفیس و گریسلندگرد هم آمدند تا با کودک فقیری که رویای آمریکایی را تجربه کرده بود وداع گویند.

اهمیت الویس پرسلی در تاریخ موسیقی همواره پا برجا خواهد ماند و خاطره الویس برای مدت کوتاه نبوده ونخواهد بود. او هنر مندی بود که به تاریخ پیوست و دارایابعاد هنری فراوان بود و سوابق هنریش در چند دهه گسترش داشت . برای دوستداران موسیقی راک این الویس است که همیشه با اهمیت خواهد ماند.

الویس رفت ولی همیشه در قلب دوستدارانش زنده خواهد ماند .

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top