شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » B » Baby, What You Want Me to Do

Baby, What You Want Me to Do

baby-what-you-want-me-to-do

Baby, What You Want Me to Do

We’re goin’ up, we’re goin’ down
We’re goin’ up, down down up
Any way you wanna let it roll
Yeah, yeah, yeah
You got me doin’ what you want me
Oh baby what you want me to do

You got me peepin’ you got me hidin’
You got me peep hide hide peep
Any way you wanna let it roll
Yeah yeah yeah
You got me doin what you want me
Baby what you want me to do

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

  ________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Jimmy Reed

تاریخ ضبط: 1968/06/27

این ترانه در تاریخ 27 ژوئن 1968 ضبط گردید و در آلبوم   Elvis NBC-TV Special منتشر شد.

و در آلبومی به همین نام منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

 

legendary-performer-volume-2

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top